Sanace betonových konstrukcí

Sanací betonových konstrukcí rozumíme dokonalou opravu starých erodovaných betonových povrchů. Aby nedocházelo k dalšímu poškozování betonových povrchů, je nutné provést opravu zásadním způsobem, který znásobí životnost a kvalitu železobetonové stavby.

Pracujeme s řadou špičkových materiálů MAPEI, jejich použití a sestavení technologického postupu doporučíme vždy podle charakteru poškození, agresivity prostředí a mechanického zatížení betonového povrchu. Samotná sanace vždy začíná kvalitním ošetřením stávajícího očištěného povrchu, aby došlo k dokonalému spojení s nanášenými komponenty sanačního systému.

Využití

  • mosty
  • pilíře budov
  • překlady a stropní podhledy
  • betonové budovy
  • nádrže v areálech čističek odpadních vod
  • tunely
  • jímky na chemické látky