Tryskání a pískování

Tryskání nebo pískování je metoda, kdy pomocí silného proudu vzduchu abrazivo zbavuje povrch kovových případně betonových předmětů staré barvy, okují, nánosů nečistot, omítek a betonů nebo jenom chceme zajistit dokonale stejnou a čistou strukturu povrchu určité hrubosti a připravit jej tak pro další povrchové úpravy nebo sanace.

Pískování a tryskání provádíme v našem středisku v Rozhovicích v plně automatizovaných tryskacích boxech, do kterých lze umístit až 18 m dlouhé díly. Pro manipulaci s velkými předměty disponujeme s těžkou zvedací technikou, prostory pro další povrchové úpravy a dostatek skladových prostor.

Pískování nebo tryskání realizujeme samozřejmě i mimo provozovnu na místě staveb, na mostech, tunelech a ostatních zákazníkem požadovaných akcích našimi mobilními tryskacími jednotkami. Na přání zákazníka pískujeme i mokrou cestou, kdy vodním skrápěním tryskaného místa eliminujeme úlet prachu do okolí - tzv. bezprašné tryskání mokrou cestou. Tato metoda pískování se používá v obytných zónách, místech citlivých na prach apod.

Využití

  • těžké ocelové konstrukce
  • rámy pro nákladní přívěsy
  • mohutné betonové stavby
  • běžné kovové předměty pro maloodběratele
  • automobilové disky
  • drobné umělecké předměty

Zákazník není omezen rozměry dílů, které chce opískovat.

Způsoby tryskání

Abraziva, která při tryskání používáme se liší podle toho, co vlastně chceme tryskat nebo pískovat, kde se otryskávání provádí a jaký výsledek má otryskání mít. Doplňkově nabízíme zákazníkům tryskání vysokotlakým vodním paprskem, odmaštění a odstranění nečistot v případech, kde se nedá použít metoda tryskání a pískování.

Používaná abraziva.

Křemičitý písek - struktura povrchu cca 40 - 60 mikronů, stupeň čistoty Sa 1,5 - 2,5, užití - kovy, nerez, beton, zdivo

Ekologická struska - struktura povrchu cca 60 - 100 mikronů, stupeň čistoty Sa 2 - 3, užití - kovy

Ocelová drť - struktura povrchu cca 60 µ, stupeň čistoty Sa 1,5 - 3, užití - kovy, velmi tvrdé povrchy

Vysokotlaký vodní paprsek - tlak na rotující trysce 215 atmosfér, stupeň čistoty St 1 - 2, rovněž oplachy a odmaštění, užití - kovy, beton, zdivo, odmaštění konstrukcí

Ukázka realizací